702 001 272
general Terms and conditions
Od 6.2.2018 změn obchodních podmínek
Rezervace se od 18.1.2016 provádí výhradně prostřednictvím online rezervačního systému.
Způsoby rezervace
Klient má možnost provést rezervaci na konkrétní lekci až 7 dní dopředu.
Rezervace se provádí buď po předchozí online registraci na stránkách rezervačního systému rezervace.befitbrno.cz v sekci "registrace, případně osobně na recepci ve fitness studiu beFIT.
Klient sdělí provozovateli(online při vlastní registraci, příp.osobně své osobní údaje včetně jména a příjmení, telefonního čísla a emailové adresy. Na základě těchto údajů jsou poté klientovi zpřistupněny přihlašovací údaje do rezervačního systému.
Z každého účtu lze na jednu lekci udělat vždy pouze jednu rezervaci.
Cena za jednotlivé lekce
Na adrese rezervace.befitbrno.cz jsou viditelné při rozkliknutí týdenního rozvrhu u každého druhu lekce jednotlivé ceny, za které je možné si lekce rezervovat. Cena za jednotlivé lekce je vždy závisla od ceníku k aktuálnímu datu.
Klient si provádí rezervace na základě depositu, předplacené množstevní permanentky nebo členství.
Pokud se na lekci, kterou si klient zarezervuje, použije permanentka, při odbavení na recepci studia beFIT se vždy odečte z účtu klienta jeden vstup z permanentky.
Pokud klient provádí rezervaci na základě předem vloženého depositu, při odbavení na recepci studia beFIT se vždy odečte z účtu klienta částka ve výši té které lekce. Buď 190kč, případně 170kč(cena určená pro studenty do 26 let po předem prokázaném studentském průkazu, který je následně zobrazen po určitou dobu na klientském účtu.
Pokud si klient provádí rezervaci na základě zakoupeného členství. při odbavení na recepci studia beFIT se klientovi vždy odečte jeden vstup(den) z jeho účtu.
Platnost zakoupeného zboží
Deposit má platnost 12 měsíců od data zakoupení. Výši kreditu lze čerpat na všechny lekce, které v rozvrhu
nabízíme. Nabitý deposit je nevratný.
Deposit lze převést po předchozí domluvě na jinou osobu.
Storno poplatky
Rezervace lze bez storno poplatku libovolně rušit 8 hodin před začátkem konání lekce. Ve lhůtě kratší než 8 hodin již lekci zrušit nejde. Na konci každého dne klientovi, který nezruší svou rezervaci nejpozději 8 hodin před začátkem konkrétní lekce, a na lekci se nedostaví, naskočí automaticky storno poplatek ve výši 100% částky za lekci(u depositu se jedná o částku 190,-kč).
Pokud se klient nedostaví na předem zarezervovanou lekci a používá na své lekce množstevní permanentku, odečte se na konci dne jeden vstup z permanentky.
Pokud se klient nedostaví na předem zarezervovanou lekci a používá na své lekce měsíční členství(1-3měsíce), odečte se na konci dne z klientského účtu částka 190,-kč. Klient je vždy povinen udržovat výši depositu ve výši alespoň 200,-kč.
U ročního členství je min.výši kreditu 300,-.
U kreditu na účtu klienta se nejedná o zálohu, nýbrž o koupi, kterou lze v průběhu i po skončení členství využít na jakoukoliv službu provozovatele.
Pokud deposit po odečtení částky za předem zarezervovanou lekci, na kterou se klient nedostaví, klesne pod částku 200,-kč, je klient povinen do 72 hodin na výzvu fitness studia tento deposit doplnit do patřičné výše. V momentě, kdy klientka nedoplní deposit do plné výše, tak se jí členství znefunkční a není možné ho využívat. Po doplnění deposit se členství opět plně zaktivuje.
Možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů
Pokud si u nás zakoupíte kredit/permanentku prostřednictvím platební brány nebo převodem na účet, je možné odstoupit od smlouvy do 14 dnů od této koupě. V tomto případě nás kontaktujte na podpora@befitbrno.cz a my Vám nejpozději do 14 dnů od tohoto požadavku převedeme peníze zpět. Jedná se pouze o takové zboží, které jste nezačal/a využívat. Není možné vrátit část kreditu, část členství ani část permanentky.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Provedením rezervace v online systému fitness studia beFIT klient uděluje souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy za účelem vyřízení rezervace té které lekce. Souhlas je udělen společnosti TAUS AGENCY s.r.o., sídlo společnosti bratří Kříčků 1560 26, 621 00 Brno, IČ 292 83 191 jako správci údajů.
Provozovatelem dámského fitness studia beFIT na adrese Lidická 81 602 00 Brno je společnost TAUS AGENCY s.r.o., zapsána u Krajského soudu v Brně, vložka C 70 846.
Odpovědná osoba Iva Chlubná
Provozovatel prohlašuje, že obchodní podmínky jsou zcela v souladu se zákonem č.634%1998 sb.,ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon o ochraně spotřebitele) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2011 83 EU