Omezení provozu 24.2. - 3.3.

Milé klientky,
z důvodu nucených úprav, oprav, nemocí a také zprovoznění a nastavení nového systému nebudou od soboty 24.2. až do neděle 3.3.probíhat žádné lekce cvičení.
Všechny vámi přihlášené lekce budou odhlášeny. V rozvrhu se tak nyní neukazují žádné lekce na tento ani příští týden.
Otevřeno bude opět od pondělí 4.3.vč, přihlašování na lekce bude možné od víkendu 2. a 3.března, kdy bude rozvrh zároveň doplněn a rozšířen o nové lekce v nových časech.
děkujeme za pochopení a budeme se těšit
beFIT

702 001 272
общее Условия и положения
Od 10.1.2022 změna obchodních podmínek v souvislosti s úpravou cen
Rezervace se od 18.1.2016 provádí výhradně prostřednictvím online rezervačního systému.
Způsoby rezervace
Klient má možnost provést rezervaci na konkrétní lekci až 7 dní dopředu.
Rezervace se provádí buď po předchozí online registraci na stránkách rezervačního systému rezervace.befitbrno.cz v sekci "registrace, případně osobně na recepci ve fitness studiu beFIT.
Klient sdělí provozovateli(online při vlastní registraci, příp.osobně své osobní údaje včetně jména a příjmení, telefonního čísla a emailové adresy. Na základě těchto údajů jsou poté klientovi zpřistupněny přihlašovací údaje do rezervačního systému.
Z každého účtu lze na jednu lekci udělat vždy pouze jednu rezervaci.
Cena za jednotlivé lekce
Na adrese rezervace.befitbrno.cz jsou viditelné při rozkliknutí týdenního rozvrhu u každého druhu lekce jednotlivé ceny, za které je možné si lekce rezervovat. Cena za jednotlivé lekce je vždy závisla od ceníku k aktuálnímu datu.
Klient si provádí rezervace na základě depositu, předplacené množstevní permanentky nebo členství.
Pokud se na lekci, kterou si klient zarezervuje, použije permanentka, při odbavení na recepci studia beFIT se vždy odečte z účtu klienta jeden vstup z permanentky.
Pokud klient provádí rezervaci na základě předem vloženého depositu, při odbavení na recepci studia beFIT se vždy odečte z účtu klienta částka ve výši té které lekce. Buď 250kč, případně 210kč(cena určená pro studenty do 26 let po předem prokázaném studentském průkazu, který je následně zobrazen po určitou dobu na klientském účtu.
Pokud si klient provádí rezervaci na základě zakoupeného členství. při odbavení na recepci studia beFIT se klientovi vždy odečte jeden vstup(den) z jeho účtu.
Platnost zakoupeného zboží
Deposit(dále jen kredit)
má platnost 12 měsíců od data zakoupení. Výši kreditu lze čerpat na všechny lekce, které jsou v nabídce na webové adrese rezervace.befitbrno.cz(dále jen rozvrh).
Nabitý kredit je nevratný, jedná se o koupi na druhy služeb, které Fitness studio nabízí v rámci rozvrhu uvedeném v rezervačním systému. Kredit nelze čerpat na uzavřené kurzy.
Kredit lze převést po předchozí domluvě na jinou osobu, s platností, která původními klientovi zbývala u kreditu na svém účtu.
Permanentka
Permanenteka je zvýhodněné vstupné, které má omezenou platnost a vztahuje se na vybrané lekce uvedené na webu fitness studia www.befitbrno.cz. Permanentka je v rozsahu 10 - 50 vstupů.
Každá z množstevních permanentek má omezenou platnost, po kterou je možné vstupy čerpat. Po skončení platnosti vstupy propadají. Po předchozí domluvě a při zakoupení minimálně 10 nových vstupů Fitness studio může propadnuté vstupy opět obnovit a prodloužit.
Koupí permanentky má klient přístup na všechny lekce, ze kterých může vstupy na permanentce čerpat. Klient si kupuje přístup na lekce do Fitness studia, které studio nabízí, bez ohledu na druh lekce, den a čas lekce nebo instruktora. V určitých obdobích v roce se nabízí určitý druh lekcí, v zimních měsících se nabízí větší počet lekcí, v letních je zase rozvrh omezený. Fitness studio může kdykoliv změnit nebo zrušit jakýkoliv druh cvičení, změnit nebo zrušit lekci v ten který konkrétní den a čas a také změnit nebo zrušit vedení lekcí od konkrétního instruktora. Na platnost vstupů to nemá žádný vliv.
Členství
Členství je zvýhodněné vstupné, které umožňuje klientovi po dobu platnosti členství navštěvovat lekce uvedené v rozvrhu v rámci rezervačního systému na adrese rezervace.befitbrno.cz, kromě kurzů, cvičení pro těhotné a všech druhů cvičení pro děti.
Členství je možné zakoupit na 1 měsíc, 2 měsíce, 3, měsíce, 6 měsíců a 12 měsíců. Členství je možné zakoupit za nižší cenu na konkrétní časový úsek na ranní a brzké odpolední lekce. Zde Fitness studio negarantuje množství lekcí, které je závislé na mnoho faktorech.
Členství se vztahuje na osobu, která členství zakoupila a je nepřenosné, v případě, že by na členství chodilo více osob, v okamžiku zjištění této skutečnosti ze strany Fitness studia členství pod pokutou okamžitého zrušení členství ke dni zjištění zaniká.
Roční a půlroční členství je možné pozastavit po předchozí domluvě za 1) na základě dlouhodobého odcestování do zahraničí, alespoň jeden měsíc za 2)na základě dlouhodobé nemoci, která znemožňuje klientovi navštěvovat cvičení, alespoň jeden měsíc. Pro možnost přerušení kontaktuje klient fitness studio na příslušné emailové adrese uvedené na webu Fitness studia.
Členství je možné přerušit pouze na dobu, která zbývala do konce členství. Po uplynutí této doby se platnost členství automaticky znovu obnoví a běží do konce své platnosti. Členství na 6 a 12 měsíců je možné pozastavit pouze 1x.
Koupí členství má klient přístup na všechny lekce, na které může členství čerpat.
Z důvodu možných změn v rozvrhu, časů a lekcí, si klient nekupuje členství pouze na jeden druh lekce, příp. na jednoho lektora, ale členství si kupuje na všechny lekce, na všechny časy a všechny lektory.
Multisport
Fitness studio přijímá na lekce, kromě Cvičení pro těhotné, uzavřených kurzů a cvičení pro děti, uvedené v rezervačním systému na adrese rezervace.befitbrno.cz kartu od společnosti Multisport. Kartu Multisport je možné využít v rámci Fitness studia 1x denně. K Multisportce je klient povinen předložit občanský průkaz.
Storno poplatky
Rezervace lze bez storno poplatku libovolně rušit 8 hodin před začátkem konání lekce. Ve lhůtě kratší než 8 hodin již lekci zrušit nejde. Na konci každého dne klientovi, který nezruší svou rezervaci nejpozději 8 hodin před začátkem konkrétní lekce, a na lekci se nedostaví, naskočí automaticky storno poplatek ve výši 100% částky za lekci(u depositu se jedná o částku 250,-kč).
Pokud se klient nedostaví na předem zarezervovanou lekci a používá na své lekce množstevní permanentku, odečte se na konci dne jeden vstup z permanentky.
Pokud se klient nedostaví na předem zarezervovanou lekci a používá na své lekce měsíční členství(1-12měsíců), odečte se na konci dne z klientského účtu částka 250,-kč. Klient je vždy povinen udržovat výši kreditu ve výši alespoň 300,-kč.
U kreditu na účtu klienta se nejedná o zálohu, ale o koupi, kterou lze v průběhu i po skončení členství využít na jakoukoliv jinou lekci provozovatele, příp.z kreditu zakoupit permanentku nebo členství.
Pokud kredit po odečtení částky za předem zarezervovanou lekci, na kterou se klient nedostaví, klesne pod částku 200,-kč, je klient povinen do 72 hodin na výzvu fitness studia tento deposit doplnit do patřičné výše. V momentě, kdy klientka nedoplní deposit do plné výše, tak se jí členství znefunkční a není možné ho využívat. Po doplnění deposit se členství opět plně zaktivuje.
Možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů
Pokud si u nás zakoupíte kredit/permanentku prostřednictvím platební brány nebo převodem na účet, je možné odstoupit od smlouvy do 14 dnů od této koupě. V tomto případě nás kontaktujte na podpora@befitbrno.cz a my Vám nejpozději do 14 dnů od tohoto požadavku převedeme peníze zpět. Jedná se pouze o takové zboží, které jste nezačal/a využívat. Není možné vrátit část kreditu, část členství ani část permanentky.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Provedením rezervace v online systému fitness studia beFIT klient uděluje souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy za účelem vyřízení rezervace té které lekce. Souhlas je udělen společnosti TAUS AGENCY s.r.o., sídlo společnosti bratří Kříčků 1560 26, 621 00 Brno, IČ 292 83 191 jako správci údajů.
Provozovatelem dámského fitness studia beFIT na adrese Lidická 81 602 00 Brno je společnost TAUS AGENCY s.r.o., zapsána u Krajského soudu v Brně, vložka C 70 846.
Odpovědná osoba Iva Chlubná
Provozovatel prohlašuje, že obchodní podmínky jsou zcela v souladu se zákonem č.634%1998 sb.,ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon o ochraně spotřebitele) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2011 83 EU